SEMT PAZARI TAHSİS İLANI

Beylikdüzü İlçesi, Erdemli ile Kışla Caddeleri arasında kalan, üst kullanım hakkı Tisad Ticaret İnşaat Sanayi Ticaret ve Danışmanlık Anonim Şirketine ait olan Belediyemiz mülkiyetindeki Cumhuriyet Mahallesi 128 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak park ve rekreasyon alanında kurulacak olan semt pazarında, 12.07.2012 tarihli, 28351 sayılı Resmi Gazetede (Değişik:RG-13/07/2013-28706) yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Salı Pazarı için 180 üretici olmak üzere toplam 902 adet tezgah (tahta), Cumartesi pazarı için de 67 üretici olmak üzere toplam 335 adet tezgah (tahta) tahsisi yapılacaktır.

Pazarcı esnafı pazar yerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği şartname hükümlerine uymak zorundadır. Şartname bedeli 5.000,00- TL olup tahsis işlemleri ile birlikte tahsil edilecektir.

 

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre;

        (1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.

c) Vergi mükellefi olmak.

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

 

(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.

c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

 

Satış yeri tahsis talebinde bulunanların başvuruları;

         İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden temin edilecek başvuru formu (dilekçe), nüfus cüzdanı fotokopisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge, son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 826 ve 827. maddeleri gereği taşınmaz üzerinde tüm tahsis işlemlerinin tamamının bitimine kadar üst kullanım hakkı bulunanın izni gerektiğinden, üst kullanım hakkı sahibi Tisad Ticaret İnşaat Sanayi Ticaret ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nden alınacak “muvafakatnameile birlikte Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yapılacaktır.

Tahsise ilişkin iş ve işlemler Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce yürütülecek, müracaatlar ilan tarihi ile birlikte başlayıp 30/05/2024 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona erecektir.

Müracaat sahiplerinin başvuru formunda yer verdiği beyanlarının gerçeği yansıtmadığının öğrenilmesi durumunda yapılan tahsis iptal edilecektir.

İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi