SOSYAL DAYANIŞMA HİZMETLERİ

Sosyal hizmet politikalarının hedeflediği gruplar, toplumla bütünleşmesi engellenen ve bu yüzden toplumun üretken ve işlevsel bir üyesi olarak toplumsal yaşama katılamayan, diğer bir deyişle sosyal işlevselliğini yerine getiremeyen ya da yerine getirmekte büyük zorluklar yaşayan, bu yönüyle, sosyal sorunları oluşturan nüfus gruplarıdır.

Sosyal hizmet, maddi, manevi, ruhsal, duygusal, fiziksel ve bireylerarası yoksunlukları, fırsat eksikliklerini, bireysel haklardan yoksunluğu azaltmayı, ortadan kaldırmayı, bireysel işlevselliğe ulaşmayı ve bu yolla insani gelişmenin önünü açmayı misyon edinmiştir. Kısacası sosyal hizmetin hedefi, sosyal sorun sistemini oluşturan nüfus gruplarının , gereksinimlerinin karşılanarak bu yolla sorunlarının çözülmesi ve toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasıdır.

Hizmetler

Bireyin kendini ve başkalarını tanıması, anlaması, sahip olduğu yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi, insan ilişkilerinde karşılaştığı sorunlara çözümler bulması ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi için sistematik olarak ve profesyonelce sürdürülen danışmanlık hizmetleridir.

Aile Danışma Merkezi

Aile Danışma Merkezi ailelere ve bireylere koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik edici destek hizmeti vermektedir. Kişiler yaşamları boyunca birçok zorlukla karşılaşır ve kendilerini çıkmazda, yetersiz ve hatta çaresiz hissedebilirler. Bu ve benzeri durumlarda bireyler içinde bulundukları çıkmazdan kurtulmak için psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilirler. Aile danışma merkezi üç uzman psikoloğu ile bireylerin üstesinden gelemediğini düşündüğü problemler hakkında onlara destek vererek, yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlamaktadır.

Kadın Da(ya)nışma Merkezi

Her kadın ve çocuğa dil, din, etnik köken, sınıf, yaşam tarzı, yasal statü, yaş, meslek, engellilik durumu ayrımcılığına maruz bırakılmadan dayanışma merkezinden destek alabilmektedir. Kadın dayanışma merkezlerinde ihtiyaç ve güvenlik analizi yapıldıktan sonra destekler sunulur veya yönlendirme yapılır. Bu merkezler kadınların ve çocuklarının hukuki destek, sosyal destek, bilgi paylaşımı, psikolojik destek gibi desteklerle şiddetten uzaklaşmalarının mümkün olmasını sağlar.

Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri

Beylikdüzü'nde yaşayan 18 yaş üstü bağımlılık (alkol, madde, kumar) kazanmış,12-17 yaşları arasında teknoloji bağımlılığı olan bireylere, (aileleri eşliğinde) danışmanlık hizmetlerini satın alacak yeterli ekonomiye sahip olmayan birey ve ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Bağımlı birey ve / veya ailesi telefon aracılığı ile veya yüz yüze merkezimizden hizmet almak için başvuru yapabilir. Merkeze gelen başvurular titizlikle değerlendirilir, bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda ve sürecin ilerleyişine göre bireye özel tedavi planı oluşturulur. Değerlendirme sonrası alanında uzman psikologlar tarafından bireysel terapi süreçleri başlatılır. Psikoterapilerin yanı sıra merkezde gerçekleştirilen grup terapileri ve sosyal faaliyetler ile de iyileşme süreci desteklenir.

Sosyal destek eksikliğinde yaş almış bireylerde hayat kalitesinin azaldığını ve yeterli sosyal destek alanlarda ise iyileşme ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında gelişme olduğu belirtilmektedir (Dhar 2001). Bu anlayıştan yola çıkarak sosyal destek hizmetleri, yaşlı ve özel gereksinim sahibi bireylerin gündelik yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmesi ve yaşam doyumlarının iyi düzeyde olması adına yapılacak tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Yaşlı ve Engelli Hizmetleri

Evde Kuaför Desteği

Müdürlüğümüze sosyal destek talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda hizmet ihtiyacı olduğu belirlenmiş kişi ve ailelere sağlanan evde kuaför desteğidir. Alanında uzman kişiler tarafından düzenli aralıklarla eve gelinerek sağlanan saç kesimi hizmetidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Evde Öz Bakım Desteği

Müdürlüğümüze sosyal destek talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda hizmet ihtiyacı olduğu belirlenmiş kişi ve ailelere sağlanan evde öz bakım desteğidir. Alanında uzman kişiler tarafından düzenli aralıklarla eve gelinerek sağlanan banyo ve tırnak kesimi hizmetidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıcak Yemek Desteği

Müdürlüğümüze sosyal destek talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda hizmet ihtiyacı olduğu belirlenmiş kişi ve ailelere sağlanan sıcak yemek desteğidir. Günlük olarak Beylikdüzü Mutfakta üretilen 3 çeşit yemeğin, belirlenen hanelere dağıtımı sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Evde Temizlik Desteği

Müdürlüğümüze sosyal destek talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda hizmet ihtiyacı olduğu belirlenmiş kişi ve ailelere sağlanan evde temizlik desteğidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Ramazan Sıcak Yemek Desteği

Müdürlüğümüze sosyal destek talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda hizmet ihtiyacı olduğu belirlenmiş kişi ve ailelere ramazan ayı sürecinde sağlanan sıcak yemek desteğidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Sosyoekonomik yönden zayıflamış, günlük yaşamını idame ettirmekte zorlanan dezavantajlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlerin ulaştırılması ve bu sayede fırsat eksiklikleri, bireysel haklardan yoksunluğu azaltmak ve insani gelişmenin yolunun açılması için yapılan tüm yardımları kapsamaktadır.

Yapılan yardımlarla bireylerin o anki koşulda içinde bulundukları yoksulluk/yoksunluk durumu desteklenerek bireylerin güçlendirilmesi ve yardımlara bağlı olmaktan uzaklaştırılması hedeflenmektedir.

Aile ve Toplum Hizmetleri

Erzak/ Gıda Yardımı

Müdürlüğümüze sosyal yardım talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş kişi ve ailelere sağlanan gıda desteğidir. Hizmet ‘Gıda Bankası’ sosyal market üzerinden sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Giyim Yardımı

Müdürlüğümüze sosyal yardım talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş kişi ve ailelere sağlanan giyim desteğidir. Hizmet ‘Dosteller Giyim Mağazası’ üzerinden sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Ev Eşyası Yardımı

Müdürlüğümüze sosyal yardım talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş kişi ve ailelere sağlanan ev eşyası desteğidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bebek Bezi Yardımı

Müdürlüğümüze sosyal yardım talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş kişi ve ailelerin 0- 2 yaş aralığında ki çocuklarına sağlanan bebek bezi desteğidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Beslenme Yardımı

Müdürlüğümüze sosyal yardım talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş kişi ve ailelerin ilköğretim ve ortaöğretim de aktif öğrenim gören çocukları için sağlanan beslenme desteğidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Yardımı

Müdürlüğümüze sosyal yardım talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş kişi ve ailelerin ilköğretim, ortaöğretim ve lise de aktif öğrenim gören çocukları için sağlanan eğitim malzemesi ve bot, mont desteğidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Kömür Yardımı

Müdürlüğümüze sosyal yardım talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş, hanesinde katı yakıt kullanımı olan kişi ve ailelere sağlanan kömür desteğidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Et Yardımı

Müdürlüğümüze sosyal yardım talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş, kişi ve ailelere kurban bayramı sürecinde sağlanan et desteğidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Ramazan Erzak Yardımı

Müdürlüğümüze sosyal yardım talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş, kişi ve ailelere ramazan ayı sürecinde sağlanan gıda ve kart desteğidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bayram Kıyafeti Yardımı

Müdürlüğümüze sosyal yardım talebi olduğuna dair başvurusu alınmış ve yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş kişi ve ailelerin çocukları için sağlanan bayram kıyafeti desteğidir. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Taziye Hizmeti

Kaybı olan vatandaşlarımıza manevi destek amaçlı yanlarında bulunarak, talep etmeleri halinde dua desteği  ve taziye yemeği hizmetleri sunmaktır. Ayrıntılı bilgi için müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Vatandaşımızın 4440939 numaralı telefondan Kadın Aile Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurdukları takdirde her türlü hizmeti alabilirler.

Elbette faydalanabilir. Kendilerinin ya da ailelerinin başvurması yeterlidir.

Beylikdüzü sınırları içinde yaşıyorsanız Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurup, sosyal incelemeden sonra uygun görüldüğünüz takdirde listeye alınıp, hizmet alabilirsiniz.

İlçe dışı maddi durumu oldukça kötü olan aile başvurduğu takdirde 1 kereye mahsus hizmet veriyoruz.

Bardak, tabak, fincan gibi ev eşyalarının bizim için kullanılabilir olması önemlidir. Takım olma zorunluluğu yoktur.

YGS, LYS, AÖF, TEOG, KPPS, roman, hikaye, belgesel kitap, defter ve kırtasiye malzemelerini, okul çantası, okul masası alıyoruz. Ansiklopedi talep olmadığı için almıyoruz.

Bir evde kullanılabilir yeni ya da ikinci el, kullanılır olması şartı ile her türlü eşyayı bağış yapabilirsiniz.

Suriyeli vatandaşlar giyim ve ev eşyalarından yararlanıyor.

İlaç almıyoruz. Hasta ve bebek bezi kapalı kutu da olma zorunluluğu yok. Yarım paket dahi olsa yoğun istekten alıyoruz.

Mobilya ve beyaz eşya için 4440939 numaralı telefondan Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurulması gerekiyor. Mağazamız sadece giyim, tekstil, züccaciye, kırtasiye, bebek araç ve gereçleri (mama sandalyesi, çocuk beşiği, ana kucağı, bebek arabası), elektronik eşya ve bir evde kullanılacak durumda olan her şeyi alıyoruz.

Doğum yardımı için Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına şahsen müracaat etmek gerekmektedir. 

Asker maaşına müracaat etmek isteyen ailelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Evde bakım maaşı için Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına şahsen müracaat etmek gerekmektedir.

Müdürlüğümüzce  burs yardımı yapılmamaktadır. 

Müdürlüğün ev bulma konusunda herhangi bir hizmeti olmayıp, kira yardımı için müracaat eden vatandaş Kaymakamlığa yönlendirilmektedir. 

Beylikdüzü ilçesi sınırlarında ikamet eden her vatandaş ihtiyacına yönelik müracaat etme hakkına sahiptir.

Hizmetlerden faydalanmak için kişinin şahsen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne gelerek müracaat formu doldurması gerekmektedir. 

444 09 39
Çözüm Merkezi